Vineta Tauriņa
Zīmolvedība un mārketings

Vairāk nekā 20 gadu pieredze mārketingā un zīmolvedībā, kā arī ar citām šo jomu saistītām nozarēm. Izstādājusi vairākus zīmolus un biznesa koncepcijas gan Latvijā strādājošiem ražošanas uzņēmumiem, gan vairākiem investoriem no Eiropas Savienības.

[email protected]